BoostPTE – Nền Tảng Luyện Thi PTE Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

BoostPTE là nền tảng luyện thi PTE tốt nhất và cũng là nơi cung cấp tất cả thông tin về kỳ thi Pearson Test of English (PTE Academic). Sứ Mệnh của chúng tôi là chia sẻ những thông tin hữu ích và là nơi học tập hiệu quả cho cộng đồng và những người muốn tìm hiểu về PTE với mục đích Học Tập, Công Việc và Nhập Cư.

APEUni – Học và Luyện tập PTE

Luyện tập PTE với chấm điểm bằng trí tuệ nhân tạo cho các nhiệm vụ nói và viết PTE. Học tài liệu PTE mới nhất trên APEuni. Đặt lịch và làm bài kiểm tra giả lập PTE miễn phí.