Thông Tin & Đánh Giá Trường Học, Khoá Học

AboutPTE Reviews: Nền tảng thông tin, đánh giá và đặt chỗ khoá học tại trường học, trung tâm ngoại ngữ lớn nhất Việt Nam.

9.6

Xuất Sắc
1365 đánh giá
87.8% hài lòng về giáo viên
89.1% học viên khuyên học
82.5% cảm thấy tiến bộ
93.3% hài lòng về thực hành
Giá gốc 150.000 ₫
Giá tại AboutPTE chỉ 120.000 ₫

7.3

Tốt
515 đánh giá
65.0% hài lòng về giáo viên
85.5% học viên khuyên học
96.2% cảm thấy tiến bộ
78.6% hài lòng về thực hành
Giá gốc 390.000 ₫
Giá tại AboutPTE chỉ 350.000 ₫

8.2

Rất Tốt
724 đánh giá
99.4% hài lòng về giáo viên
61.7% học viên khuyên học
93.9% cảm thấy tiến bộ
77.9% hài lòng về thực hành
Giá gốc 350.000 ₫
Giá tại AboutPTE chỉ 320.000 ₫
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học & Dịch Thuật Đức Anh

7.0

Tốt
578 đánh giá
90.8% hài lòng về giáo viên
78.5% học viên khuyên học
71.7% hài lòng cơ sở vật chất
75.8% cảm thấy tiến bộ
70.7% hài lòng về thực hành
82.4% hài lòng về môi trường học tập
Giá gốc 5.000.000 ₫
Giá tại AboutPTE chỉ 3.000.000 ₫
Hoàn phí 500.000 ₫ tại AboutPTE
Trung Tâm Anh Ngữ One Life English Visa

9.3

Xuất Sắc
223 đánh giá
97.3% hài lòng về giáo viên
77% học viên khuyên học
92.1% hài lòng cơ sở vật chất
87% cảm thấy tiến bộ
86% hài lòng về thực hành
78% hài lòng về môi trường học tập
Giá gốc 10.000.000 ₫
Giá tại AboutPTE chỉ 8.000.000 ₫
Hoàn phí 500.000 ₫ tại AboutPTE
Giảm ngay 1.000.000 ₫ tại AboutPTE
Trung Tâm Luyện Thi PTE Magic

7.5

Tốt
1324 đánh giá
70.8% hài lòng về giáo viên
70.8% học viên khuyên học
99.7% hài lòng cơ sở vật chất
76.1% cảm thấy tiến bộ
81.7% hài lòng về thực hành
97.5% hài lòng về môi trường học tập
Giá gốc 7.000.000 ₫
Giá tại AboutPTE chỉ 5.000.000 ₫
Hoàn phí 600.000 ₫ tại AboutPTE
Giảm ngay 2.000.000 ₫ tại AboutPTE

Lọc Kết Quả

Khu Vực
Loại Hình
Ngoại Ngữ
Khoá Học
Cấp Độ